2

Shared Value van Porter: nog steeds actueel

Partnerships bieden kansen om waarde te creëren, voor beide partijen. Voor commerciële organisatie zorgen ze voor de verbinding met de samenleving, voor non-profits bieden ze toegang tot middelen voor hen schaarse (kennis, vaardigheiden, geld). Shared Value creëren noemde Porter dit voor het eerst in 2011: zijn stuk in de Harvard Business review geeft een ander kijk op kapitalisme.

In het artikel wordt toegelicht hoe bedrijven economische waarden kunnen creëren op een manier waarbij ook maatschappelijke waarde tot stand komt. Waarde creatie en niet winst maximalisatie is het doel van het nieuwe kapitalisme volgens Porter, waarbij samenwerking met lokale en internationale non-profit organisaties een van de sleutels voor bedrijven is de lokale behoeften te kennen. Het stuk zelf beslaat 14 bladzijden, is zeer toegankelijk en hier te downloaden. 

De discussie die gaande is over kapitalisme, gevoed door het boek van Piketty bewijst voor mij weer dat het artikel van Porter uit 2011 over Shared Value nog steeds zeer actueel is. Zie ook artikelen hierover in De Correspondent en The Economist.

Shared Value van Porter

In het stuk van Porter staan 3 sleutels om tot shared value te komen:
-       Anders denken over producten en markten
-       Herdefiniëren van productiviteit in de waardeketen
-       Mogelijk maken van locale ontwikkeling in het verlengde van de bedrijfsactiviteiten

In alle gevallen kan de partnership met een non-profit organisatie een bijdrage leveren. Dergelijke organisaties hebben andere blik op de behoeften van de samenleving, denken anders over de waardeketen en hebben vaak een uitgebreid lokaal netwerk. Daarnaast kan de kennis aanwezig in bijvoorbeeld erfgoed instelling, op basis van locale cultuur en geschiedenis, nieuwe inzichten bieden.

Voor wie sceptisch is, in De Correspondent stond 3 juni een uitgebreid artikel over noodhulp tot stand gekomen door dergelijke samenwerkingen. De voorbeelden gaan over grote corporates, zoals de samenwerking tussen TNT post en World Food Program op het gebied van logistiek of Coca Cola en het Rode Kruis voor voedselvoorziening.

‘Hoe welvarender wij de wereld maken, hoe groter de kans dat onze commerciële doelen worden