15

De leefbaarheid van Amsterdam en is het nut van cultuur meetbaar?

Leefbaarheid in AmsterdamOp 6 maart vielen mij twee berichten op: ‘Vraag niet te veel van Kunst.’ Kopte de Volkskrant naar aanleiding van het advies ‘Cultuur Herwaarderen’ van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid. “Er is te veel gekeken naar de sociale en economische effecten van kunst. Cultuur zou te veel verantwoording af moeten leggen in termen van maatschappelijk nut. “ Die zelfde dag werd ook werd de jaarlijkse ranglijst van meest leefbare steden gepubliceerd door Mercer. Amsterdam staat op de elfde plaats van 440 steden. Experts beweren naar aanleiding van dit onderzoek op NU.nl dat leefbaarheid vooral een gevoel is.

De lijst van Mercer wordt gebruikt door bedrijven om werknemers financieel te compenseren als ze in een stad met een ‘lage’ leefbaarheid gaan werken. Een financiële compensatie voor negatieve emoties. Een uitgebreid onderzoek, dat blijkbaar door veel grote bedrijven wordt gebruikt.  Er zit een vreemde tegenstrijdigheid in deze berichten. Blijkbaar kan de overheid het effect van kunst alleen op sociaal economische factoren meten, terwijl ‘leefbaarheid’ door bedrijven wel gezien wordt als een reële grond voor compensatie. 

De lijst van factoren waar Mercer mee werkt is uitgebreid. De 10 factoren zijn echter allen het resultaat van lange termijn investeringen, waar de overheid vaak een grote rol in gespeeld heeft:

1      Politiek en social milieu (politieke stabiliteit, misdaad, rechtshandhaving etc.)

2      Economisch milieu (valuta exchange regels, bancaire diensten services)

3      Socio-culturele omgeving (media beschikbaarheid en censuur, beperkingen op individuele vrijheid)

4      Medische en gezondheidsfactoren (medische faciliteiten, riool, luchtkwaliteit etc.)

5      Scholen en educatie (standaard en beschikbaarheid internationale scholen)

6      Publieke diensten en transport (elektriciteit, water, vervoer en verkeer etc)

7      Recreatie (restaurants, theaters, bioscopen, sport etc)

8      Consumptie goederen (beschikbaarheid van eten en consumptie artikelen, etc)

9      Wooncomfort (huur huizen, huishoudartikelen, meubels, onderhoudservices)

10   Natuur en klmaat (klimaat en kans op natuur rampen)

Iets om over na te denken. In hoeverre wil je het nut van kunst en cultuur kunnen meten? En waar zou je dan op kunnen meten? Volgens mij niet alleen op sociaal economisch nut, maar juist op gevoel, zoals leefbaarheid. Ook een interesante vraag voor samenwerkingen tussen profit en non-profit organisaties, aangezien in profit organisaties vaak scherper afgerekend wordt op cijfers.  

Ik ben benieuwd naar jullie mening.

 

 

Categories: Cultuur, geld, Onderzoek, Vraag

Tags: leefbaarheid, cultuur, Amsterdam, onderzoek, meetbaarheid, overheid

Comments: 15 Comments

15

Comments

 • Comment by Katja Staring on 10 April 2015 8:33 pm

  Ha Ilonka, ik mis eigenlijk in het rijtje van Mercer nog een elfde punt voor leefbaarheid, zowel in een woonomgeving als in een bedrijf: die van de communicatie, interactie, oprechte wederzijdse belangstelling, warmte en het gevoel 'ergens bij te horen' (community). Dat is op een plek waar je woont of werkt behoorlijk belangrijk voor je algemeen welbevinden. Als dat namelijk in de haak is, zal iedereen daar ook in willen investeren en bijdragen.

 • Comment by Ilonka on 10 April 2015 8:41 pm

  Je hebt gelijk Katja. Dat zijn de factoren die er echt voor zorgen dat je je ergens welkom voelt! Maar die hangen ook af van je eigen houding en bereidheid tot interactie, dus is het nog moeilijker om ze objectief te meten.

 • Comment by Hanneke de Bruin on 10 April 2015 9:47 pm

  Het maatschappelijk nut van kunst lijkt mij onbetwist. Dat je de nutsmaat wilt meten zorgt o.m. voor acceptatie t.a.v subsidieverstrekking. De kosten en baten van kunst (denk aan export van DJ, Dutch design) laden de economische component. Wat betreft de sociale component is het lastiger. Hierbinnen vallen ook de minder goed meetbare 'zachte onderdelen. Maar die zijn minstens zo relevant. Tolerantie, verbroedering, begrip, saamhorigheid, didactiek.... Zonder de kunst verschraalt dit alles. Zoals je geluk kunt meten met enquete achtige vragen en referenties kun je dit ook voor kunst beschouwing meten. Ik ben er voor. Al was het maar ook de kraan ri cultuur weer open te draaien

 • Comment by Ilonka on 10 April 2015 10:33 pm

  Daarom verbaasde mij het bericht in VK ook zo. Maatschappelijk nut is blijkbaar een heel nauw begrip.

 • Comment by Ilonka on 13 April 2015 8:20 am

  Ook interessant in dit kader: http://www.eur.nl/erasmusacademie/kennisbank/blog/cultureel_ondernemerschap_en_beschaving/

 • Comment by Bruno van den Elshout on 17 April 2015 1:11 pm

  Ik wissel Cultuur even in voor Kunst en splits die vervolgens in Product (een kunstwerk) en Proces dat tot dat product leidt. In mijn beleving is er buitensporig veel aandacht voor Kunst als Product. En een systematische onderwaardering van Kunst als Proces: iets tot leven brengen. Met als instrumenten: originaliteit, authenticiteit, bezieling, zingeving.

  De veranderingen in onze samenleving vragen Juist deze kwaliteiten. Het is interessant te onderzoeken hoe dit scheppende proces een gewaardeerde positie te geven in een zakelijk-maatschappelijke context. Die leunt nu nog gevaarlijk op Excelrealiteiten die geen enkele voeling hebben met de werkelijkheid zoals mensen die ervaren.

  Het is even nuttig als aangenaam om op het raakvlak van kunst en maatschappij de smakelijke vruchten te plukken van de synergie die aldaar voor het oprapen ligt.

  Zoals Antoine de Saint-Exupery ooit schreef: "Voor wat betreft de toekomst, het gaat er niet om haar te voorspellen maar om haar mede vorm te geven." H